تبلیغات
"@"ستاره ای دور از زمین"@" - بهلول
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1391 | 02:10 ب.ظ | نویسنده : m.hassanzadeh
یک روز عربی از بازار عبور میکرد که چشمش به دکان خوراک پزی افتاد

 از بخاری که از سر دیگ بلند میشد خوشش آمد تکه نانی که داشت بر سر آن میگرفت و میخورد

 هنگام رفتن صاحب دکان گفت تو از بخار دیگ من استفاده کردی وباید پولش را بدهی

مردم جمع شدن مرد بیچاره که از همه جا درمانده بود بهلول را دید که از آنجا میگذشت از بهلول تقاضای قضاوت کرد ،

بهلول به آشپز گفت آیا این مرد از غذای تو خورده است؟

آشپز گفت نه ولی از بوی آن استفاده کرده است.

 بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به آشپز نشان داد و به زمین ریخت وگفت؟

 ای آشپز صدای پول را تحویل بگیر.

آشپز با کمال تحیر گفت : این چه قسم پول دادن است؟

 بهلول گفت مطابق عدالت است: «کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول دریافت کند»